Özet


AKYİĞİTZADE MUSA BEY VE METİN GAZETESİ
II. Meşrutiyet döneminin en önemli özelliklerinden biri düşünce ve fikir özgürlüğünün sonucu olan basın-yayın faaliyetleridir. Bu dönemde birçok gazete ve dergi neşredilmiş, bunlardan bir kısmı istikrarlı bir şekilde devam ederken bir kısmı ise kısa sürede yayın hayatına veda etmiştir. Bu dönemde neşredilen gazetelerden biri Metin Gazetesidir. Bu araştırmanın odağında hem Metin Gazetesi hem de gazetenin naşiri Akyiğitzade Musa Bey bulunmaktadır. Metin Gazetesi kısa ömürlü olmasına rağmen değişik konularda yazılar yayımlayarak döneminin bir gazetesi olmayı başarmıştır. Gazete incelendiğinde toplumsal, siyasal, ekonomik ve askeri konularda yazılara yer verildiği görülmektedir. Belirli ve tanınmış bir yazar kadrosuna sahip olmamasına rağmen işlenen konulardaki titizlik oldukça dikkat çekicidir. Bu araştırmada bilhassa Metin gazetesinde Osmanlı Devleti’nin ekonomik coğrafyası ve Balkan devletlerinin orduları hakkında yayımlanan yazıların bir değerlendirmesi yapılmaktadır. “Hayatımızın Ruhu Umur-ı Maliyedir” başlığı altında yazılan yazı dizisinde, Osmanlı Devleti’nin ekonomik coğrafyası bölümlere ayrılarak, hangi bölgede yıllık ne kadar gelir elde edildiği, tarımsal üretim artırılması için neler yapılması gerektiği işlenmiştir. Ayrıca bölgelerin yüzölçümleri, nüfus miktarları, km²’ye düşen nüfus ve gelirler de belirtilmiştir. Bu çerçevede ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısındaki Osmanlı siyasi, sosyal ve fikri hayatına kendi cesametinde katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Musa Akyiğitzade, Metin Gazetesi, Meşrutiyet Dönemi, Balkan Orduları.