Özet


AMASYA SARAÇHANE CAMİİ
Amasya kent merkezinde bulunan ve 1372 yılına tarihlendirilen Saraçhane Camii dikdörtgen plan üzerine kesme taştan inşa edilmiş olup bahçesinde küçük bir haziresi vardır. Kültürel mirası oldukça zengin olan Amasya kentinde bulunan birçok caminin erken tarihlilerinden biridir. Amasya kentine ait Gabriel (1934) tarafından hazırlanmış kent haritasında bulunan ve eski fotoğraflarda kent kimliğinde fark edilebilen yapı günümüzde etrafında bulunan yapılar arasında kalmış ve algılanması güçleşmiştir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde bulunan camii birçok kez onarım geçirmiştir. Ancak bu onarımlarda oldukça niteliksiz ekler eklenmiş ve yapının orijinalliği bozulmuştur. Ancak 2008 yılında tamamlanan restorasyon sırasında yapı özgünlüğüne kavuşturulmaya çalışılmıştır. Güncel literatürde Saraçhane Camii ile ilgili bilgiler künye bilgisi ile sınırlıdır. Bu anlamda yapının belgelendirilerek literatüre kazandırılması, mimari ve teknik özelliklerinin ortaya konulması kültürel mirasın geleceğe taşınması noktasında önem kazanmaktadır. Bu bağlamda makalenin çalışmanın konusunu oluşturan yapının mimari ve süsleme özellikleri tanıtılacak, özgün sosyal ve fiziksel özelliklerinin yanı sıra, günümüze dek geçirdiği süreç ve restorasyon uygulaması sonrası sosyal yapısı, dokusu ve bugünkü durum ve sorunları da değerlendirilerek analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Restorasyon, Kültürel Miras, Saraçhane Camii, Amasya.