Özet


GÜMÜŞ SİKKELER ve ÇAĞDAŞ YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA BİR ARTUKLU ŞEHRİ DÜNEYSİR (KOÇHİSAR-KIZILTEPE)’İN YÜKSELİŞİ (12.-13. Yüzyıllar)
Tarihte bazı kasabalar ve şehirler vardır ki coğrafyalarındaki idarî ve ticarî gelişmelerin etkisiyle kısa zaman zarfında önemli bir ekonomik ve sosyo-kültürel merkez haline gelmişler, ancak şaşalı ve gösterişli ömürleri kısa sürmüştür. Günümüzde Mardin’in 20 km kadar güney-doğusunda, Zargan Çayı’nın sol kıyısında mütevazî bir kasaba hüviyetinde olan Düneysir (?????) bu şehirlerden biridir. Bir taraftan 12. yüzyılın son çeyreğinden itibaren şehri ziyaret eden yazarlar tanık oldukları bu büyümeyi eserlerinde zikrederken, diğer yandan 13. yüzyılın ilk çeyreğinde burada basılan gümüş sikkeler Düneysir’in bölgedeki en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Artuklulara ait ilk gümüş dirhemlerin burada basılmış olması ayrıca manidardır. Bu çalışma Düneysir’in Geç Ortaçağ’daki bu hızlı yükselişini çağdaş yazılı kaynaklar ve sikkeler ışığında göstermeyi amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Düneysir, Kızıltepe, gümüş sikkeler, ticaret, kültür.

Anahtar Kelimeler
Düneysir, Kızıltepe, gümüş sikkeler, ticaret, kültür.