Özet


A CRITIQUE OF ‘ECONOMIC SUCCESS’ IN THE POPULAR CULTURE AND HISTORIOGRAPHY: A SEARCH FOR ALTERNATIVE PERSPECTIVES
Tarihsel çerçevede neye ‘ekonomik başarı’ adını verebileceğimiz noktasında Batılı tarihçiler dillendirilmemiş bir ittifak içerisindedirler. Buna göre tarihsel süreçte ekonomik başarı fiziki çıktı imalatında maksimum üretkenlik gösterenlere aittir. Özellikle endüstri devrimi anlatılarında bu anlayışın, veyahut varsayımın izlerini sürmek mümkün. Diğer taraftan, ekonomik başarının ne olduğunun veya olması gerektiğinin tarifini tarihçiler değil popüler kültür yapmakta. Açık bir biçimde, tarihçiler modern zamanlara ait popüler ekonomik telakkilerin tesirinde kalıyor, ve tarihsel bağlamda ekonomik başarıyı bugün odaklı bir perspektiften yorumlayıp anakronizme düşüyorlar. Halbuki, modernite öncesi metinlerde bugünün ekonomik algılarına alternatif anlayışlar bulmak mümkün.

Anahtar Kelimeler
Tarih, tarihyazımı, ekonomik başarı, popüler kültür.