Özet


J. J. ROUSSEAU’NUN UYGARLIK ELEŞTİRİSİ
Rousseau’nun betimlediği doğa durumunda insan, özgür ve uyumludur. “iyi”, “kötü”, “senin”, “benim”, “rekabet” gibi kavramlara sahip değildir. Diğer insanlarla karşılaşmamakta, yalıtılmış bir hayat sürmektedir. Dikkat çekici bir özelliği de, belli bir sosyal ilişkiye girmediği için üretim(kültür) faaliyeti içinde olmamasıdır. Buna bağlı olarak biriktirme yani mülkiyet edinme de yoktur. İnsanın tarıma başlaması ve demiri işlemesiyle mülkiyet kavramının seslendirilmesi (“benim”) “uygarlığa” atılan ilk adımdır. Rousseau için bu gelişme “uygar insanın” yozlaşmaya başladığı andır. Yozlaşmanın temelinde doğal durumdaki insanda gizil olarak bulunan “yetkinleşme” yetisi, diğer yetilerin gelişmesini sağlamakta ve insanın bütün felaketlerinin kaynağını teşkil etmektedir. Bilim ve sanatlar alanındaki bütün “uygarlık” adımları yozlaşma merdivenlerinin basamaklarıdır.

Anahtar Kelimeler
Uygarlık, yozlaşma, mülkiyet, yetkinleşme, rekabet.