Özet


LÂLE DEVRİ’NİN BİTİMİNDE BATI ANADOLU’YA BİR BAKIŞ: AYDIN MUHASSILI DAMAT ABDULLAH PAŞA YÖNETİMİNDE MANİSA
Manisa Şer’iyye sicilleri özellikle 17. yüzyılın sonu ve 18. yüzyılın tamamını içeren defterleriyle yalnızca Manisa’nın değil Muhassıllık idaresinin en önemli bölgelerinde biri olarak ayrıldığından neredeyse tüm Batı Anadolu’yu ilgilendiren belgeleri içermektedir. Dönem olarak belirlediğimiz Lale Devri sonu Osmanlı tarih araştırmalarında şimdiye dek üzerinde çok durulmamış bir zaman kesitidir. Üstelik Patrona Halil İsyanının İstanbul’u karıştırdığı günlerde Batı Anadolu’nun ne durumda olduğu sorusuna da cevap bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda buna dair birçok örnek belge yer almaktadır. Bu nedenle gereken yerlerde daha eski veya daha sonraki tarihlere ait sicillere de başvurduk.

Anahtar Kelimeler
Şeriyye Sicilleri, Kadı, Muhassıl, Manisa, Aydın