Özet


TÜRKİYE'DE DENETİMLİ SERBESTLİK DENEYİMİ: KRİMİNOJENİK İHTİYAÇLAR VE DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ BİREYLERİN BEKLENTİLERİ
Bu çalışma, Eylül 2014 ve Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya, Türkiye'de denetimli serbestlik altında bulunan 2560 bireyle yürütülmüş olan bir araştırmanın bulgularına dayanmaktadır. Daha geniş bir araştırma verisinden hareketle bu çalışma, kriminojenik ihtiyaçlar, denetimli serbestlik altındaki bireylerin denetimli serbestlikten beklentileri ve aynı zamanda, kriminojenik ihtiyaçlarla ilintili olarak, denetimli serbestlik altındaki bireylerin kendilerini geliştirmek istedikleri alanlar üzerine odaklanmaktadır. Bununla birlikte çalışma, tüm bu odak noktalarının bazı demografik değişkenlerle olan ilişkisini aydınlatmayı hedeflemektedir. Konu ile ilgili analizler ışığında çalışma hem Antalya, Türkiye'de denetimli serbestlik hizmeti ve ondan yararlanan bireylerin genel bir tasvirini sunmakta hem de Türkiye'de denetimli serbestliğin niteliğini yükseltmeye yardımcı olabilecek bazı politik öncelikler önermektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye'de denetimli serbestlik, kriminojenik ihtiyaçlar, denetimli serbestlik altındaki bireylerin beklentileri.