Özet


XVIII. YÜZYIL RUSYA’SINDA İTALYAN EDEBİYATINDAN ÇEVİRİLER
XVIII. Yüzyıl Rusya’da çeviri faaliyetlerinin hızla geliştiği, Rus okurunun başta Antik edebiyattan olmak üzere Fransız, İngiliz ve Alman edebiyatından eserlerin çevirileriyle tanıştığı bir çağdır. Bununla birlikte İtalyan edebiyatından da çeviriler yapılmıştır. XVIII. Yüzyıl Rusya’sında Avrupa ve İtalyan edebiyatından yapılan destan çevirileri yüzyılın önemli çeviri çalışmaları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra yoğun bir biçimde İtalyan sahne eserleri çevrilir. Ayrıca az sayıda olsa da toplumsal, siyasi ve din konulu eserler de çevrilmiştir. İtalyan Rönesans yazarlarının ise pek çevrilmediği göze çarpmaktadır. Söz konusu dönemde bazı İtalyanca eserlerin çevirisi asıl dilden yapılırken, bazıları ise aracı dil kullanarak Rusçaya kazandırılır. İtalyanca eserlerin çevirmenleri arasında Rus kültür tarihinin önde gelen temsilcileri yer alır. Çalışmamızda XVIII. Yüzyıl Rusya’sında İtalyan edebiyatından yapılan çevirileri ile çevirmenlerini tanıtmaya gayret ettik.

Anahtar Kelimeler
XVIII. Yüzyıl Rusya’sı, İtalyan edebiyatı, Rusça, çeviri, çevirmen.