Özet


ASGHAR FARHADİ SİNEMASINDA GERÇEKÇİLİĞİN YANSIMASI: “ELLY HAKKINDA” FİLMİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME
İran sinemasını, özellikle Asghar Farhadi filmlerini farklı perspektiflerden incelemek için birçok girişim bulunmaktadır. Bu farklılıklar, bu çalışmanın Farhadi’nin “Elly Hakkında” filmini gerçekçi sinema kuramı aracılığıyla gözden geçirmenin temel nedeni oldu. Bu çalışmada; sinemanın gerçekçi kuramı incelendikten sonra ilgili sinematografik kodlar belirlenmiştir. İran sinemasının ortaya çıkışı, gelişimi, yapısı ve sansür uygulanması incelendikten sonra İran sinemasında önem taşıyan faktörler belirlenmiştir. Farhadi’nin hem senaryo yazarlığını hem yönetmenliğini yaptığı filmlerinden, Darbareye Elly (Elly Hakkında, 2009) adlı filmi Andre Bazin, Siegfried Kracauer ve Peter Wollen'in gerçekçi sinemaya dair anlayışlarından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta; Farhadi’nin İran kurallarına uyumlu olarak film yaptığı ve filmlerinin, gerçekçi akımın özelliklerini bünyesinde barındırdığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İran Sineması, Asghar Farhadi, Gerçekçilik.