Özet


İZMİR’DE DEMOKRAT PARTİ TEŞKİLATININ KURULUŞU
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen 23 yılı tek parti idaresi altında geçirmiştir. Ancak 1945’in başından itibaren içte ve dışta meydana gelen gelişmeler ülkede çok partili hayata geçişin şartlarını oluşturmuştur. Bu dönemde CHP’ne karşı ilk kurulan parti Nuri Demirağ liderliğindeki Milli Kalkınma Partisi olmuştur. Ancak geniş halk kitlelerini peşinden sürükleyerek CHP’nin 27 yıllık iktidarına son verecek olan siyasi parti 7 Ocak 1946’da Celal Bayar liderliğinde kurulan Demokrat Parti olmuştur. Demokrat Parti resmi kuruluşunun ardında hızla teşkilatlanmaya başlamıştır. Partinin ilk kurulan il teşkilatlarından birisi İzmir olmuştur. Demokrat Parti kurucuları Ege Bölgesi ve buranın merkezi olan İzmir’e büyük önem vermişlerdir. Çünkü burası ülkenin en demokratik şehirlerinden birisidir ve İzmir’in destekleyeceği bir parti kısa zamanda tüm ülkede başarılı olabilirdi. İzmir halkı Demokratların bu güvenini boşa çıkarmamış ve kısa bir sürede yeni partiyi bağrına basmıştır. Sonraki yıllarda Demokrat Parti’nin kalesi olarak da anılacak olan İzmir’de Demokrat Parti’nin kuruluş süreci bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Dönemin basını temel kaynak olarak kullanılarak partinin il teşkilatı, bucak ve ocak teşkilatlanması tüm ayrıntılarıyla ele alınmıştır

Anahtar Kelimeler
Demokrat Parti, İzmir, Parti, Türkiye, Muhalefet