Özet


TANZİMAT SONRASI OSMANLI TAŞRA İDARESİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
Osmanlı tarihi araştırmalarında özellikle Tanzimat sonrası taşra yönetimindeki yapılan değişiklikleri konu edinen çalışmalar önemli bir yere sahip olup, son yıllarda bu alandaki çalışmalarda belirgin bir artış vardır. Bu çalışmaları tek bir kaynaktan göstermek amacıyla bu bibliyografya çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada yalnızca Türkçe kaynaklara tespit edildiği ölçüde yer verilmiştir. Bu kapsamda doğrudan Tanzimat sonrası taşra yönetimini konu edinen 97 yüksek lisans ve doktora tezi, 56 kitap ve 97 kongre ve sempozyum bildirisi ve makaleye ulaşılarak bibliyografya oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Tanzimat, taşra idaresi, bibliyografya.