Özet


ATATÜRK'ÜN ORTADOĞU POLİTİKASI
Gerek Milli Mücadele döneminde gerekse bağımsızlığını kazandıktan sonra, Türkiye esas ideolojisi gereği yüzünü Batı’ya çevirmiş ve Ortadoğu ülkeleri ile sınırlı bir ilişki içerisinde olmuştur. Ancak, Türkiye bulunduğu konum gereği bir Ortadoğu ülkesi idi ve diğer Ortadoğu ülkeleri ile komşu idi. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren bu komşularla var olan sorunlar belli bir ilişkiyi zaten zorunlu kılmıştır. M. Kemal Atatürk, sorunları çözmek ve işbirliğini geliştirmenin yollarını aramıştır. Atatürk, Ortadoğu ülkelerine karşı “Misak-ı Milli” kararları çerçevesinde Türkiye’nin çıkarlarının gerektirdiği bir politika izlemiştir. Musul, Hatay ve İran’la sınır sorunları bu dönemin en önemli konuları olmuştur. Bu çalışmada, Atatürk döneminde Ortadoğu ülkeleriyle yaşanan sorunlar, geliştirilen ilişkiler, işbirlikleri ve Atatürk’ün izlediği politika incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Atatürk, Ortadoğu, Misak-ı Milli, Dış Politika.