Özet


ERMENİ KOMİTELERİNİN ANADOLU’DAKİ ÖRGÜTLENMESİ HAKKINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E AMERİKA’DAN GÖNDERİLEN BİR İHBAR MEKTUBU
ABD’ye göç eden birçok Ermeni geldikleri yerleri unutmamış, Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durumu anlamış ve kendi milletinden olan diğer Ermenilerin Osmanlıya karşı hareketinde yer almamayı başarmıştı. Bu tür olayların Ermenileri, sonu görünmeyen bir yola sürüklediğini gören Ermenilerden biri de bu ihbar mektubunu yazan Kiragos Kalenciyan’dı. Osmanlı Sultanına göndermiş olduğu ihbar mektubunda, Amerika’da yaşayan bazı Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne zarar vermek amacıyla nasıl örgütlendiklerini ve planlarını nasıl uygulamaya koyacakları hakkında bilgi vererek devletin bu Ermenilere karşı önlem almasını istemektedir. Mektubun tercümesi bu konuda detaylı bilgi vererek bizi aydınlatacaktır.

Anahtar Kelimeler
Abdülhamid, Amerika, Ermeni komiteleri, ihbar.