Özet


ASUR SARAYINDA BESLENME: YENİ ASUR DEVRİ
Asur tarihinin “Yeni Asur” olarak adlandırılan ve M.Ö.I.Binyıl’a tekabül eden bölümünü yansıtan çivi yazılı belgeler, büyük ölçüde saray ve çevresini yansıttığından, sıradan bir Asurlu ailenin sofrasında neler bulunduğunu tespit etmek neredeyse imkansızdır. Bununla birlikte, eldeki veriler bir saray sofrasını tam anlamıyla yansıtmaktan da uzaktır. Çoğu kırık ya da tam olarak okunamayan ifadelerin yer aldığı yiyecek/içecek listeleri, ganimet paylaşım listeleri, çeşitli ritüel metinler, tedavi içerikli metinler, Tanrılara yapılan sunuları içeren metinler ve krallara yazılmış rapor nitelikli kayıtlar incelendiği zaman, satır aralarına sıkışmış ifadelerden yola çıkarak az da olsa, söz konusu dönemde besin olarak nelerin tüketildiğini anlamamız mümkün olmaktadır. Biz bu çalışmada, SAA serisini temel alarak metinlerde sık olarak geçen belli başlı besin maddelerini incelemekle yetineceğiz.

Anahtar Kelimeler
Yeni Asur, Saray, Beslenme, Yiyecek, İçecek.