Özet


SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR İNCELEME: ELAZIĞ/PALU ÖRNEĞİ
Seçimler ülkelerin ve şehirlerin gelecekleri noktasında etkili olan demokratik tercihlerdir. Genel seçimler ülkeyi, yerel seçimler ise genelde kentleri ilgilendirmektedir. Seçimler seçmen davranışlarının değişiklikleriyle zaman zaman farklılıklar göstermektedir. Genel seçimi kazanan bir parti bazen yerel seçimleri kaybetmektedir. Yerel seçimlerde aday profili öne çıkmakta fakat milletvekili seçimlerinde ise parti genel başkanları etkili olmaktadır. Demokrasinin yerleşmesi ve içselleşmesi açısından seçim süreçlerinde yaşananlar ve seçim sonuçları hem siyasiler hem de seçmen açısından önemli mesajlar vermekte ve bir sonraki seçimler için yol haritası olmaktadır. Bu çalışma Elazığ siyasetinin geleceği açısından önemli katkılara sebep olacaktır. Yapmış olduğumuz bu çalışma 1963 yılından günümüze kadar genelde Elazığ siyasi hayatında özelde ise Palu siyasetinde yapılan seçimlerin ve çıkan sonuçların ortaya çıkardığı Elazığ siyasetinde Palu faktörünün ve etkisinin yansımalarını tespit etmek ve araştırmaktır. Yapılan genel ve mahalli seçimlerde Palu’nun etkin bir güç olarak zaman zaman seçimlerde ağırlığını koyduğu görülmektedir. Bu ağırlığın uzun erimli ve soluklu oluşu rahmetli Ali Rıza Septioğlu’yla devam etmiştir. Diğer adayların siyasi hayatları dönemsel olmakla birlikte çok kısa sürdüğü görülmektedir. Ali Rıza Septioğlu’nun bu başarısını çocuklarının sürdüremediği maalesef ortaya çıkmıştır. Bölgede manevi bir misyon üslenen ve dedelerinden miras kalan bu manevi mirasın yanında siyasi mirasında kardeşler arasında bölüşülemediği ve devam ettirilemediği yapılan seçimlerde görülmektedir. Kardeşlerin her birinin farklı partilerde siyaset yaptıkları ve bu partilerin tabanlarının birbirlerine tamamen zıt olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Seçmen Davranışı, Genel Seçimler, Yerel Seçimler, Siyasi Hayat, Siyasal Partiler