Özet


BİZANS TARİHİ KAYNAKLARINA GÖRE VI. –X. YÜZYILLARDA İSTANBUL’DA GÖRÜLEN VEBA SALGINLARI
İstanbul, bilinen tarihi boyunca deprem, yangın, kıtlık-kuraklık ve salgın hastalıklar gibi pek çok doğal afete maruz kalmış kadim bir şehirdir. İstanbul’un maruz kaldığı bu felaketlerden biri de yaşanmış olan veba salgınlarıdır. İstanbul’da görülen veba salgınları özellikle Bizans döneminde fazlasıyla etkili olup, binlerce insanın ölümüne sebep olmuştur. Bizanslı tarihçiler kroniklerinde değişik zamanlarda İstanbul’da görülen bu veba salgınlarıyla ilgili önemli kayıtlar düşmüşlerdir. Kronikler, veba salgınlarının ilk olarak nerelerde ortaya çıktığı, İstanbul’a hangi yollardan ve nasıl geldiği, salgının yayılması, başkent ve civarının bu salgınlardan nasıl etkilendiği, kaç kişinin öldüğü ve ne kadar sürdüğü gibi konularda önemli bilgiler vermektedir. Bu çalışmamızda, Bizans kroniklerinin aktardığı bu bilgiler ışığında VI. yüzyıldan X. yüzyıla kadar olan zaman aralığında İstanbul ve çevresinde etkili olmuş olan veba salgınları ve Bizans Devleti’nin bu veba salgınlarının neden olduğu yıkımla mücadelesi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Veba, İstanbul, Justinian Vebası, Bizans kronikleri, Bizans Devleti.