Özet


BAYIR-BUCAK TÜRKMEN ÂŞIKLARINDAN ALİ MOLLA MUSA
Bayır-Bucak Suriye topraklarında Türkmenlerin çoğunlukta olduğu, Türkiye ile sınırını Türkmen Dağı denilen dağın çizdiği bir beldedir. Suriye’de çıkan savaş sonucu topraklarını terk etmek zorunda bırakılan Türkmen soydaşlarımız Türkiye’de onlara özel kurulan Hatay/Yayladağı Türkmen kampına yerleştirilirler. Çoğu arkasında kardeşini, babasını, evladını bırakarak Türkiye’ye gelmiştir. Geride kalıp eli silah tutan her vatanperver Türkmen vatandaşı, vatanım dediği Bayır-Bucak’ı korumak, onun için savaşmak bir karış toprağı ölene dek düşmana teslim etmemek için canlarını ortaya koymaktadırlar. Bu duygu onların bizzat Türk olmasıyla ilgili ve ilişkilidir. Ana yurdundan nesillerdir çeşitli nedenlerle sürgüne maruz kalan Türkler, Orta Asya’dan Anadolu’ya dek kendilerine vatan olabilecek toprakları aramış, buldukları yerleri de kendilerine yurt edinmiş ve canlarından aziz bilip namus olarak gördükleri bu toprak parçalarını canları pahasına savunmuşlardır. Bayır-Bucak Türkmenleri de yurt bildikleri topraklarından göçmek zorunda bırakılmışlardır. Türkiye, onlar için ne kadar ikinci bir anayurt olsa da onlar, kendi topraklarını özlemekten geri kalamamışlardır. Her devirde olduğu gibi günümüzde de bu özlemi saza söze dökmeyi uygun bulan âşıklar yetişmiştir. Âşıklık geleneğinde halkın derdi de sevinci de âşığın olmuş, âşık bir nev’i halkın duygularına tercüman olmuştur. Tarihî seyir içerisinde Bayır-Bucak’ta yetişen halk şairleri içerisinde Bayır’ın Gebere Köyü’nün yetiştirdiği ve diğer köylerdeki temsilciler tarafından da bilinen ve sevilen Âşık Ali Molla Musa yer almaktadır. İlgili çalışmada Bayır-Bucak ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra çalışma, özellikle Âşık Ali Molla Musa’nın şiirlerinin muhteva yapısına yönelik olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Bayır-Bucak, Türkmen, Âşıklık Geleneği, Ali Molla Musa.