Özet


TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE XVI. YÜZYILDA KÜTAHYA’DAKİ TİCARET MAHALLERİ
XVI. yüzyıl Osmanlı tarihi ile ilgili çalışmalarda en fazla bilgi içeren kaynaklar hiç şüphesiz tahrir defterleridir. Kütahya söz konusu defterler yönüyle zengindir. Bu defterler çalışmanın başlıca kaynağı durumundadır. XVI. yüzyıl Osmanlı yerleşim birimlerindeki ticaret yapılan başlıca mekanlar, çarşılar, pazar yerleri, bedestenler, hanlar ve kervansaraylar ile her türden ticaret mallarının satıldığı dükkanlardır. Erken dönem Osmanlı kaynaklarında, ticaret mekanı olarak kullanılan, şahsi mülk olan gayrimenkullerin tespiti oldukça güçtür. Bilhassa şeriye sicillerinin olmadığı dönemler ve yerlerde bunu yapmak daha zordur. Bununla birlikte vakıflarla ilgili kayıtların ve işlemlerin çok iyi şekilde tutulması ve muhafaza edilmesi nedeniyle vakıflara ait ticari mekanların tamamına yakın bir şekilde tespiti mümkündür. Bu nedenle vakıflara ait ticari mekanlar esas alınarak yapılan bir çalışma Kütahya Şehri'nin genel ticari kapasitesi ve özelliklerinin anlaşılmasını önemli ölçüde sağlayacaktır. Kütahya'da pek çok vakıf vardır. Bu vakıflara ait birçok kervansaray, bedesten ve dükkan bulunmaktadır. Biz bu çalışma çerçevesinde, Kütahya'da bulunan vakıfların, XVI. Yüzyıldaki ticaretle ilgili gayr-i menkullerinin tespiti ve bunlarla ilgili her türlü hareketliliği ele alacağız.

Anahtar Kelimeler
Tahrir Defteri, Vakıf, Ticaret, Bedesten, Dükkan