Özet


CUMHURİYET’İN İLK DÖNEMLERİNDE AĞRI’DA EĞİTİM (1923-1945)
Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren Türkiye’deki eğitimin temel hedefi, ülkenin eğitim ve öğretim alanında ilerlemesini sağlamak olmuştur. 3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bu amaca ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Ağrı’da Eğitim adlı çalışmanın hazırlanmasındaki amaç, vilâyet genelinde eğitim ve öğretim alanında ne gibi değişimlerin ve ilerlemelerin olduğunu ortaya çıkarmaktır. Dönem itibarıyla ülke genelinde olduğu gibi Ağrı vilâyetinde de okulların sayısı sürekli olarak artmış ve il genelinde hem kadınlar hem de erkekler arasında okullaşma oranı sürekli olarak yükselmiştir. 1923 yılında 1945 yılına kadar okulların sayısının yükselmesine bağlı olarak öğrencilerin sayısı da arttığı için, Ağrı ili eğitim ve öğretim açısından gelişme gösteren iller arasında yer almıştır. Bu kapsamda, Ağrı’da başta ilkokullar olmak üzere eğitim ve öğretim kurumlarındaki gelişmeler kapsamlı bir biçimde irdelenmiştir. Bu çalışma, başta TÜİK verileri olmak üzere araştırma ve inceleme eserlerinde yararlanarak oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ağrı, Cumhuriyet, eğitim, ilkokul, ortaokul.