Özet


OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA İKTİSADİ REKABET VE GALATA BANKERLERİ
Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda zayıflayan siyasi ve askeri gücü nispetinde ekonomik hâkimiyetini de kaybetmekteydi. Bu dönemde dış borçlar ve kısa vadeli borçların ödeme güçlüğü maliye üzerinde yoğun baskı yaratmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu maliyesi bu baskıları taviz vermeden aşmak için çabalar sarf etmiştir. Bu dönemde Galata Bankerleri ise hazinenin başvuracağı en yakın finans kaynakların biri haline gelmiştir. İstanbul’un Galata semtini bir finans merkezi haline getirmeyi başaran bankerler, Avrupa finans piyasaları ile olan bağlantıları sayesinde her dönemin ekonomik yapısına uymayı başarmışlardır. Avrupa sermaye piyasaları kaynaklı bankacılık faaliyetlerinin Osmanlı piyasasına girmeye başlaması ile bu alanda da varlık göstermek zorunda kalmışlardır. Böylece Osmanlı ekonomisinin ihtiyacı olan finans kaynağını tedarik etme yönünde yeni bir döneme girilmeye başlanmıştır. Galata Bankerlerinin sağladığı borçların yerini dış kaynaklı kredilerin almaya başlaması onları yoğun bir rekabet ortamına sokmuştur. Bu çalışmada genel bir Galata Bankerleri tarihi aktarılmıştır. Osmanlı ekonomisi üzerindeki rekabet incelenerek Galata Bankerlerinin maliye üzerindeki etkisinin boyutu ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Galata Bankerleri, Dış Borçlar, İktisadi Bunalım, Bankalar ve Bankacılık.