Özet


MODERN ERMENİ ULUS-KİMLİK İNŞASININ TEMEL REFERANSI: HAYAŞA-AZZİ KRALLIĞI VE TARİHSEL GERÇEKLER
Ulus-kimlik inşasının en temel gereksinimlerinden biri ortak bir toprak parçası üzerinde geçmişi çok eskilere dayanan güçlü bir tarihi alt yapıdır. Bu yüzden çağdaş Ermeni tarihçileri Ermenilerin ulus-kimlik inşasında bu gereksinimi ön planda tutarak yazılı kaynaklarda Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin en eski halklarından bir olan Hayaşalıları Ermeni ulus-kimlik inşasının merkezine koymuşlardır. Araştırmacılar Ermeni halkının kökenlerini ve yazılı kaynaklara göre Anadolu’daki ilk varlıklarını Hayaşa-Azzi Krallığı üzerinden yapılandırarak kendilerini bu krallığın ve krallığı oluşturan ulusun devamı olarak göstermişlerdir. Bu çalışmanın amacı çağdaş Ermeni tarihçilerin Hayaşa-Azzi Krallığı üzerine kurmaya çalıştıkları ulus-kimlik inşasında ortaya koydukları argümanları arkeolojik ve yazılı belgeler ışında değerlendirmek ve tartışmak olacaktır. Anahtar Kelimeler: Hayaša-Azzi, Ulus, Ermeniler, Etnisiti, Mitoloji

Anahtar Kelimeler
Hayaša-Azzi, Ulus, Ermeniler, Etnisiti, Mitoloji