Özet


KIRILGAN İLİŞKİ: İRAN-OSMANLI İLİŞKİLERİNİ AÇIKLAMAK İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL
İran ve Osmanlı, iki büyük komşu olarak, yaklaşık altı yüzyıl boyunca birbirleriyle yakın ilişki içerisindedirler. Bu, İran ve Osmanlı belgeleri ve kaynaklarını göz önünde bulundurduğumuzda, kapsamlı ve herhangi bir taraftarlıktan uzak bir şekilde gözden geçirilmeyi ve değerlendirilmeyi hak etmektedir. Ancak, İran-Osmanlı ilişkilerini daha organize ve uyumlu hale getirebilecek konu, bu çalışma için uygun bir çerçeve göstermektir. Çünkü İran ile Osmanlı arasındaki uzun ve derin ilişkiler, tarafların ilişkilerinden olguları ve fikirleri çıkararak, kavramsal bir model olarak sunmamızı mümkün kılıyor. İş bu makalede İran ile Osmanlı arasındaki uzun surele ve kaç boyutlu ilişkileri göz önünde bulundurarak, bu ilişkilerden kavramsal bir model sunmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İran, Osmanlı, ilişkiler, yapısal ayrışma, idirgenmiş yakınsama