Özet


BİLİM ÇOCUK” ADLI E-DERGİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Elektronik ortamda yayınlanan e-dergiler, Türkiye’de son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğitim-öğretim ortamlarında da sıkça tercih edilen e-dergiler, okuyucuya zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın erişim imkânı, düşük maliyet ve bilgiye hızlı bir şekilde erişme gibi kolaylıklar sunmaktadır. Söz konusu e-dergilerden biri de “Bilim Çocuk”tur. TÜBİTAK tarafından 1998 yılında yayın hayatına başlayan dergi, aylık periyotlar ile yayınlanmakta ve ağırlıklı olarak 7 ve üzeri yaş grubuna seslenmektedir. Dergide etkinlik örnekleri, yazılar, etkileşimli köşeler ve çizgi romanlar yer almaktadır. Ayrıca ek olarak verilen maskeler, posterler ve küçük kitapçıklarla çocukların ilgisini çekmeyi amaçlayan dergi, çocuklara bilimi erken yaşlarda tanıtarak onlara araştırma yapma ve soru sorma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu araştırmanın amacı, “Bilim Çocuk” adlı derginin tanıtımını yapmak ve bilim ve teknolojinin çocuk edebiyatı sahasındaki kullanımına dikkat çekmektir. Nitel desende gerçekleştirilecek olan araştırmada, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler tablolaştırılarak, verilerin net bir şekilde sunulması hedeflenmiştir. “Bilim Çocuk” adlı e-dergi, biçim ve içerik açısından çocuğa göre özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Dergi, bilimi küçük yaşlardan itibaren çocuklara sevdirerek bilimin hayatın bir parçası olduğu gerçeğine vurgu yaparak hem öğrencilere hem de öğretmenlere ve ailelere önemli bir hizmet sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
TÜBİTAK, Bilim Çocuk, teknoloji, e-dergi, çocuk edebiyatı.