Özet


MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL SPOR SALONLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ERİŞİMİ
Bu araştırmanın amacı Malatya Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul spor salonlarının engelli öğrenciler açısından erişimini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Malatya il merkez ilçesi Battalgazi ilçesinde bulunan ve spor salonu olan 20 okul oluşturmuştur. Bu amaçla Malatya Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli olan izinler alındıktan sonra spor salonu bulunan okulların tamamına ulaşılmıştır. Okul spor salonlarının erişilebilirlik düzeyleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının standart ölçülerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında okul yöneticilerine önceden belirlenmiş olan ve 10 sorudan oluşan görüşme formu sunulmuş, verilen cevaplar istatistiksel olarak kayıt altına alınmıştır. Ayrıca tüm spor salonlarının erişilebilirlik düzeyleri araştırmacı tarafından da gözlem yoluyla tespit edilmiştir. Gözlem yapılırken salonu olan okulların beden eğitimi öğretmenlerinin de bilgisine başvurulmuştur. Verilen cevaplar doğrultusunda okul spor salonlarının 15’ inde engelli öğrenciler için rampa bulunurken 5’inde engelli öğrenciler için rampa bulunmamaktadır. Okul spor salonlarının tamamında görme engelli bireylere yönelik yer işaretleri bulunmazken, 20 spor salonunun tamamında ısınma sistemi standartlara uygun bulunmaktadır. Okul spor salonlarının 17 sinde engelli bireylere yönelik tuvalet, duş kabinleri ve soyunma odaları bulunurken sadece 3 okul spor salonda engelli bireylere yönelik tuvalet, duş kabini ve soyunma odaları bulunmamaktadır. Sonuç olarak Malatya İli Battalgazi ilçesindeki okul spor salonlarının engelli öğrenciler açısından erişiminin kısmen uygun olduğunu, ancak çoğunluğunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının standartlarını taşımadığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Okul, Spor Salonu, Erişim, Engelli öğrenci,