Özet


GELENEKSELDEN MODERNİTEYE DEĞİŞEN KENTSEL YAŞAM VE KENT KÜLTÜRÜ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
Modern toplumlar, kentli toplumlardır. Geleneksel toplumlar kır temelli toplumlardır. Bu ikisi arasında kesin karşıtlıklar vardır. Birinde istikrar belirleyicidir, ötekinde değişim belirleyicidir. Ancak modern toplumlar çoğunlukla geleneksel bakış açısından değerlendirilmektedir. Buna karşılık modern toplumlar ve modern kentler de bir ölçüde geleneğin etkisindedirler ve/veya kendi geleneğini üretirler. Bu bakımdan kentler farklılaşmanın olduğu gibi aidiyet duygusunun ve yeniden toplumsallaşmanın da mekânlarıdırlar. Bu bağlamda geleneksel temelleri olan Elazığ’ın modern koşullardaki görünümünü ortaya koymak için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda birinci olarak, gelenekten beslenen güçlü bir aidiyet duygusu ve kentlilik bilinci tespit edilmiştir. İkinci olarak geleneksel/mahalli formlara karşı devam eden güçlü bir ilişki görülmüştür. Üçüncü ve son olarak modern toplum toplumun kültürel formlarına ilişkin gelişmekte olan pratikler izlenmiştir. En son, geleneksel olandan modern/postmodern olana doğru bir değişim eğilimi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Modernlik, Gelenek, Modern Kent, Kentlilik Bilinci, Kent Kültürü