Özet


II. İNÖNÜ MUHAREBESİ SIRASINDA İNEGÖL’DE YAŞANAN YUNAN TAHRİBATI
Milli Mücadele yıllarında Batı Anadolu’da Yunan mezalimine uğramamış köy, kasaba ve şehir hiç şüphesiz yok denecek kadar azdır. Bunlardan birisi de İnegöl’dür. Zira 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunan ordusunun Bursa’yı işgalinden sonra bölge, sürekli olarak hem Yunan Ordularının hem de Rum ve Ermeni çetelerin tahribatına uğramıştır. İnegöl konumu itibariyle Anadolu’ya geçiş güzergâhı üzerinde bulunmasından dolayı eski çağlarda olduğu gibi Milli Mücadele yıllarında da önemli olaylara tanıklık etmiştir. Özellikle İnönü Muharebeleri sırasında Yunan ordularının cepheye ulaşımında bu hat kullanılmıştır. Bu nedenle de tahribatın en fazla yaşandığı yerlerden birisi olmuştur. İnönü Muharebelerinin başarısız olması sonucu Yunan birliklerinin geri çekilişlerinde de bu hat kullanılmıştır. Çalışmada II. İnönü Savaşı’nda İnegöl ve köylerin de yapılan tahribat, arşiv belgeleri ışığında ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Milli Mücadele,Bursa,İnegöl, II. İnönü Muharebesi, Yunan Tahribatı.