Özet


ESKİ MEZOPOTAMYA VE YAHUDİLİKTE YEDİ SEMBOL VE HAYIR HATEMİ
Semboller gizemli olmakla birlikte tüm insanlara aynı dilde hitap eden, anlatmak istediği şeyi en sade ve en doğal şekilde ifade eden işaretlerdir. Semboller gizemlidir ve gizemli olan, bilinmeyen olağanüstü güce sahip olan olarak görülmüştür. Sembollerin anlaşılabilmesi veya doğru okunabilmesi için ait olduğu kültürel sürecin bilinmesi gerekmektedir. İnsanoğlunun zaman içinde gelişen ihtiyaçları paralelinde sembol bir iletişim aracı olmuştur. Sembollerin kökenlerine inilerek anlam, biçim ve özelliklerinin ortaya konulması, geçmiş ile günümüz sembol kültürü arasında bir köprü kurulması gerekmektedir. Makale günümüz insanları tarafından ruhsal varlıklarla iletişimin gizli bir dili olarak da görülen mühürlerin halk arasında en meşhurlarından biri olan ve yaygın olarak büyü işlemlerinde kullanılan hayır hateminin/mührünün antik dönemdeki örnekleri ve o dönemin tanrı inancıyla olan bağlantısını ve bu sembollere inancın insanı muhtemel bir politeist tanrı inancının içine sürükleyip sürüklemediğini ve İslam kültürüne geçiş için bir köprü niteliğindeki Yahudi kültüründeki yerini incelemeye çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler
Büyü, Mezopotamya, Yahudilik, Hatem, Yedi Sembol