Özet


DENİZ MÜZESİ ARŞİV BELGELERİ KAPSAMINDA (19. YY DÖNEMİ) DENİZ TİCARETİNİN ANALİZİ
Deniz Müzesi Arşivleri, İstanbul Beşiktaş ilçesinde bulunan Deniz Müzesine bağlıdır. Arşiv bölümünde birçok yılara ait Osmanlıca belge ve el yazması defterler bulunmaktadır. Bu belgelerden ağırlıklı olarak 1840 sonrası deniz ticareti ve modernleşme üzerine durulmuştur. 19 yüzyıl belgelerinde ulaşa bildiğimiz ticaret ve modernleşme ana konumuzu teşkil ederken askeri Bahriye konulu belgelere yer verilmemiştir. Türk Denizcilik tarihi açısından çok değerli belgeler ve geçmişten günümüze intikal eden çok değerli objeler bulunmaktadır. Bu açıdan Tarih ve İktisat Tarihi araştırmacılarının bilimsel çalışmalar yapabileceği, henüz keşfedilmeyen bir arşiv olma özeliği taşımaktadır. Arşiv çalışmaları uzun süren izine bağlı olsa da konu zenginliği açısından çok değerli, günün ekonomisi, ürün fiyatları, döviz fiyatları, askeri eğitimler, kılık kıyafet düzenlemeleri, Yasal düzenlemeler ve kanunlar gibi pek çok belge ve defterlerle araştırmacılara ışık tutacaktır. Aynı zamanda konumuz itibari ile Deniz Müzesi Arşiv belgeleri haricinde hiçbir belge veya kaynakça kullanılmayarak, sınırlarımız arşiv belgeleriyle sınırlı tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Deniz Müzesi, Osmanlı Devleti, Deniz Ticareti, Buharlı Makine, Arşiv