Özet


ABD’NİN KIBRIS SORUNUNA DÂHİL OLUŞU
Türk Tarihi ve Türk Dış Politikası içerisinde müstesna yere sahip konu başlıklarından bir tanesi şüphesiz Kıbrıs’tır. Gerek fethedildiği ve sonraki dönemlerdeki askeri, siyasi ve ticari anlamda stratejik önemi, gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk siyasi hayatı ve Türk Dış Politikası için ifade ettiği anlam dolayısıyla, Kıbrıs Adasıher zaman politik ajandada üst sıralarda kendine yer bulmuştur. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin iki asırdan fazladır, ticari bir ortağı ve askeri ve siyasi bir müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri ise özellikle Soğuk Savaş yıllarından beri yönetilmesi hassasiyet gerektiren bir konu olmuştur. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri’nin Kıbrıs meselesine müdahil olması şüphesiz üzerinde çalışılmaya değer bir konudur. ABD’nin Soğuk Savaş şartlarında Kıbrıs meselesine İngiltere’nin talebi ile dâhil olması konunun Türkiye açısından da konuyu daha hassas bir hale getirmiştir. Bu çalışmada ABD’nin Kıbrıs meselesine dâhil oluşu ve akabinde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu içerisindeki rolü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) arşiv belgeleri ile desteklenerek incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Türk-Amerikan İlişkileri, Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk Dış Politikası