Özet


ALMAN COĞRAFYASINDAKİ CADI AVI VAKALARINDA KİLİSENİN ROLÜ
Almanca literatürde "Hexenjagd" , "Hexenwahn" veya da "Hexenverfolgung" olarak adlandırılan Cadı avı, kilisenin öncülüğünde 15. ve 18. yüzyıllar arasında cadı olduğuna inanılan on binlerce masum insanın öldürülme hadisesidir. Cadı avı vakalarında genellikle toplumun en zayıf halkası olarak görülen kadınlar cadı olarak ilan edilmiş ve daha sonraları da küçük çocuklar bu iftiralardan nasibini alarak cadı oldukları düşüncesiyle ağır işkencelere maruz kalmıştır. Engizisyon mahkemesi ve papalık tarafından görevlendirilen bazı rahipler, insanların yargılanmasında ve yakılarak öldürülmesinde başrolü oynamış ve hatta iki rahip tarafından kaleme alınan Malleus Maleficarum (Hexenhammer) bu tür vakaların sonuçlandırılmasında başvuru kaynağı olmuştur. Bu çalışmada cadı avı vakalarında kilisenin rolüne değinilmiş ve özellikle Almanca yazılmış eserlerden bahsi geçen husus verilen örneklerle aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada "cadı" ve "cadılık" teriminin Tevrat ve İncil'deki yeri ile Alman diline etkileri üzerinde de durulmuş, ayrıca resim ve gravürlerle anlatılanlar desteklenmiştir. Söz konusu vakalar, Avrupa tarihinin karanlık kısımlarını bir kez daha ortaya çıkaracağından verilen örnekler de yer, zaman ve kişi bilgilerine de bilhassa dikkat edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cadı avı, Malleus Maleficarum, Hexenhammer, Kilise, Engizisyon Mahkemesi.