Özet


ERKEN İNGİLİZ REFORMASYONU ve LOLLARD HAREKETİ
Bu makale John Wycliff’in fikirleri ve onun takipçileri olan ve kendilerine Lollard denen hareketin İngiliz ve Avrupa toplumları üzerine olan etkisini tartışmaktadır. Kısa bir giriş bölümünden sonra makalenin ilk bölümü John Wycliff’in kısa hayatını değerlendirmektedir. Daha sonraki bölümde Wycliff ile lollard hareketinin gelişim süreci incelenmektedir. Bu bölümde Wycliff’in Oxford’da nasıl popüler hale geldiği ve düşüncelerinin İngiliz orta sınıfı ve alt aristokrasisinde nasıl yayıldığı irdelenmektedir. Takip eden bölümde Lollardların teolojik doktrinleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Daha sonra Lollard hareketinin İngiliz toplumu üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu çalışmaya göre her ne kadar John Wycliff’in düşünce hareketi toplumun geneli tarafından benimsenmemiş ve Lollard hareketi aristokrasinin üst sınıfına mensup kişilerce korunulmaya çalışılmasına rağmen yasaklanmış olsa da İngiliz toplumunu edebiyattan toplumun yapılanışına ve hatta reformasyonun İngiltere’deki gelişimine kadar birçok alanda etkilemiştir. Ayrıca Lollard hareketi ve John Wycliff’in fikirlerinin etkileri sadece İngiltere ile sınırlı kalmamış, İskoçya ve Doğu Avrupayı da içine almıştır. Doğu Avrupa’da Hussitler Lollardların uzantılarıdırlar.

Anahtar Kelimeler
Lollard Hareketi, İngiliz Reformasyonu, Anglikanizm