Özet


SURİYELİ EDEBİYATÇI İBTİSAM ŞAKÛŞ’UN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ
Özet Suriye’de 2011’de çıkan savaştan sonra resmi istatistik verilerine göre sayıları bugün itibarıyla 3 milyonu aşan mülteci Türkiye’de yaşamaya başlamıştır. Suriye’den göç eden bu topluluğun içerisinde roman hikâye yazarları ve şairler de vardır. Suriye’deki baskı ortamında fikirlerini tam ifade edemeyen pek çok edebiyatçı Türkiye’de yaşamaya başlamalarıyla beraber eserlerini daha fazla tanıtma imkânı bulmuş olup, yaşanan dramın etkileri de edebi çalışmalarda bariz bir şekilde kendini göstermiştir. Suriyeli edebiyatçılardan biri olan İbtisâm Şâkûş mülteci olarak Türkiye’ye göç etmiş faal edebiyatçılardandır. Yazar Biri hikâye, dördü roman olmak üzere toplam beş edebi eserinden çeşitli edebiyat ödüllerine layık görülmüştür. Savaş öncesi yazdığı hikâye ve romanlarda daha çok ahlaki konuları işleyen İbtisâm Şâkûş, savaş sonrası eserlerinin eksenine savaş, göç, mülteci hikâyeleri, Osmanlı dönemi, Türk Suriye ilişkileri gibi konuları almıştır. İbtisâm Şâkûş ’un savaş sonrası eserlerinde savaş, göç ve ilticanın baskın bir etki bıraktığı görülmektedir. Mülteciler ile ilgili meselelerin anlaşılmasında edebiyatçılar ve edebi eserleri önemli bir vesiledir. İbtisâm Şâkûş’un eserleri savaştan önce olduğu gibi savaş sonrasında da toplumunun gerçeklerini yansıtması nedeniyle toplumsal gerçekçi bir yapıya sahiptir.

Anahtar Kelimeler
savaş, göç, iltica, edebiyat, İbtisâm Şâkûş