Özet


ANADOLU SELÇUKLU ŞEHİRLERİNDE GÜNLÜK YAŞAM
Günlük yaşam, sözlük anlamıyla belirli bir gün içinde olan, o güne ait, her gün yapılan, her gün olan rutin şekilde devam eden eylemleri anlatır. Günlük yaşam çalışmaları, insanoğlunun her türlü eylemini kapsamaktadır. İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları ekonomik faaliyetler, iş bölümü, gelir dağılımı, sosyal ilişkileri, kullandıkları her türlü araç gereçler ve daha birçok şey günlük yaşam çalışmalarının konusu olabilir. Üst üste yaşadığı istilalardan dolayı yıkıma uğrayan Bizans şehirleri, Selçuklu sultanlarının askeri başarıları, iskân faaliyetleri ve iktisadi politikaları sayesinde tekrar canlanmıştır. XII. ve XIII. yüzyıllar Türkiye Selçuklu şehirlerinin kurulduğu, imar faaliyetlerinin hız kazandığı bir dönemdir. Doğu ülkelerinden gelen şehirli sanatçı, zanaatkar, din adamı ve alimler bu şehirlere yerleşmiş, yerli halk ile kaynaşarak Türkiye Selçuklu şehirlerinin renkli çehresini oluşturmuşlardır. Bu çalışma, Türkiye Selçuklu şehirlerinin değişen fiziki ve toplumsal yapısı içerisindeki günlük yaşamı araştırmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak Türkiye Selçuklu şehirlerinin toplumsal yapısı, nüfusu ve sosyal tabakaları hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye Selçuklu şehirlerindeki mekânlarda, sosyal sınıfların günlük yaşamı tarihi kaynaklar ışığında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Selçukluları, günlük yaşam, Türkiye Selçuklu şehirleri