Özet


GEÇİCİDEN YARI KALICI KONAKLAMAYA: GAZİANTEP ÇADIR KENTLERİ VE SURİYELİ MÜLTECİLERİN DEVAM EDEN İHTİYAÇLARI
Dünya mülteci nüfusu gün geçtikçe artmaktadır ve ülkeler bu ani ve beklenmedik durumdan hazır değildir. Sorunun ne zaman bitip bitmeyeceği ve mültecilerin anavatanlarına geri dönebilecekleri bir gizem olmaya devam ediyor. Bu nedenle, zaman geçtikçe, mültecilerin daha istikrarlı ve sürdürülebilir topluluklarda yaşaması gerekli hale geliyor. Sonuç olarak, bu toplulukların nasıl olması gerektiğinin doğası ve temel insan ihtiyaçlarını ve uluslararası standartları karşılama yetenekleri hakkında bilgi edinmek de gereklidir. Mültecilerin eski evlerinin sosyolojik koşullarını anlamak da aynı şekilde önemlidir. Kültür, yaşam koşulları, gelenekleri ve yaşam tarzları, bireylerin çevrelerinden memnun olmaları sosyal ve fiziksel uyum için şarttır. Bu çalışmada Nizip mülteci kampında yaşayan mültecilerin görüşleri bir anket uygulaması ile elde edilmiştir. Kamp, eğitim, spor ve sosyal faaliyetlere için alanlardan oluşmasına rağmen, ankete katılanların sadece beşte biri bu olanakları yeterli bulmaktadır. Kampın, şehir merkezi dışındaki konumu, sosyal ihtiyaçlarını karşılamadaki ekonomik yetersizliği ve aynı bölgede uzun süreli ikamet etmeleri nedeniyle sosyal ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Mülteci; göç; Daimi ikamet; çadır şehir