Özet


İBNU’L-ARABÎ VE TEFSİRİ AHKÂMU’L-KUR’AN
Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından insanları doğru yola ve hidayete erdirmek için Hz. Peygamber’e Cebrail vasıtasıyla indirilmiş olan mukaddes bir kitaptır. Bu kitap, başta Asr-ı saadet olmak üzere her asırda tefsir edilmiş ve Kur’an-ı Kerim’i ilk tefsir eden de Hz. Peygamber olmuştur. İnsanlığın istifadesi için telif edilen, özellikle Afrika bölgesinde ve Mâlikîler nezdinde yaygın olarak kabul gören, ancak yaşamış olduğumuz coğrafyada pek bilinmeyen Kur’an tefsirlerinden biri de şüphesiz Ebû Bekr İbnu’l- Arabî’nin yazmış olduğu “Ahkâmu’l-Kur’an” tefsiridir. Biz, Mâlikî mezhebinin temel fıkıh kitaplarından biri olarak kabul edilen “Ahkâm’ül-Kur’an” ve müellifi olan İbnu’l-Arabî hakkında bir makale/çalışma yapmak istedik. Makalemizin birinci bölümünde İbnu’l-Arabî’nin ismi, hayatı, yaşadığı dönem, ilmi kişiliği, hocaları, öğrencileri ve eserleri hakkında kısa bir bilgi vermeye çalıştık. İkinci bölümde ise müfessirimizin tefsirini ve tefsirindeki metodunu örneklerle açıklamaya gayret ettik. Böylece, hem coğrafyamızda yaşayan Müslümanların Endülüslü meşhur Mâlikî fakihi İbnu’l-Arabî ve tefsiri Ahkâmu’l-Kur’an hakkında bilgi sahibi olmalarına, hem de bu alanda çalışma yapmak isteyen genç akademisyenlere bir katkı sağlamış olacağız.

Anahtar Kelimeler
Tefsir, Kur’an, Ahkâmu’l-Kur’an, İbnu’l-Arabî, Mâlikî