Özet


AKILLI TELEFON KULLANIMININ YALNIZLIK ÜZERİNE ETKİSİ: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
Küreselleşme süreciyle birlikte hız kazanan iletişim ağındaki gelişmeler en çok gençleri etkisi altına almaktadır. Günümüzde gençler en çok akıllı telefon kullanan kitleyi temsil etmektedir. Akıllı cep telefonların yaygın ve aşırı kullanımı bağımlılığa dönüşebilmektedir. İnternet ortamı ve buna bağlı olarak gelişen sosyal medya uygulamaları( facebook, whatsapp, instagram, youtube, bloglar, twitter vb.) gençlerin akıllı telefonlarda uzun süreli zaman harcamalarına sebep olmaktadır. Bu durum bazen yalnızlığa, bazen sosyalleşme sorunlarına, bazen rol ve sorumlulukları yerine getirememe gibi bir çok soruna neden olmaktadır. Bu sorunlara dikkat çekebilmek ve akıllı telefon kullanımının olumsuz etkilerine farkındalık yaratmak araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak 229 adet anket uygulanmış olup elde edilen veriler SPSS 18.0 aracılığıyla analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Akıllı Telefon, Yalnızlık, Sosyal Medya.