Özet


MANAVGAT’TA KAZA TEŞKİLATININ YENİDEN KURULMASI
Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl içerisinde birçok alanda yenilikler yapmak zorunda kalmıştır. Bu alanlardan birisi de ülke genelinde bir takım idarî değişikliklerin yapılmasıdır. Ülke genelinde yapılan bu değişiklikler, devletin genel mülkî teşkilat yapısını ortaya koyduğu gibi yerel anlamda bir takım değerlendirmeler yapma imkânı da sunmaktadır. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin değişim yıllarında ve son dönemlerinde Manavgat’ın idarî durumu ortaya konulmuş, yapılan idari değişikliklere değinilmiştir. Bu çalışma ile sadece Manavgat’ın değil aynı zamanda Alanya ve Manavgat ile ilişkili olan İbradı ve Akseki’nin Osmanlı dönemi idarî durumu da ele alınmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse bu çalışmada Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadar geçen sürede Manavgat’ın yeniden kaza olma süreci ele alınmıştır. Metin içerisinde ve çalışma sonunda Manavgat’ın geçirmiş olduğu bu süreç hakkında bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Manavgat’ın bu değişim dönemi ile ilgili Osmanlı Arşivi’nde farklı fonlarda yer alan vesikalarda detaylı bilgiler bulmak mümkündür. Bu vesikalar, zaman içerisinde Manavgat ve çevresinde yaşanan idari değişim hakkında, yöre halkı ile merkez ve taşra devlet görevlilerinin konuya bakışı ve konuyu değerlendirmeleri bakımından önemli bilgiler sunmaktadır. Arşiv vesikaları yanında aynı zamanda bu süreci, devlet ve vilayet salnamelerinden de takip etmek mümkündür. Bahse konu bu çalışmanın XIX. ve XX. yüzyıl Manavgat ve yakın çevresinin idari tarihine önemli katkı yapacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
XIX. Yüzyıl, Osmanlı, İdarî Yapı, Manavgat.