Özet


HALK GAZETESİNDEKİ HABERLERE GÖRE MARAŞ’TA KURTULUŞ BAYRAMI KUTLAMALARI (1954-1960)
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti’nin toprakları işgal edilmiştir. Anlaşmanın 7. maddesini ileri süren işgal kuvvetleri daha önceden yaptıkları planları uygulamaya başlamıştır. Anadolu’nun güneyinde yer alan Maraş, önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Fakat bir süre sonra İngilizler Maraş’ı boşaltmış ve onların yerine Fransız kuvvetleri gelmeye başlamıştır. Fransız işgali sırasında yaşanan gergin olaylardan sonra Maraş halkı mücadele kararı almıştır. 22 gün süren mücadelenin sonunda zafer kazanılmış ve Maraş kendini kurtaran şehir olarak tarihteki yerini almıştır. Maraş halkının bu mücadelesi diğer şehirlere de örnek olmuştur. Maraş’ın kurtuluş günü olan 12 Şubat tarihi her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Kurtuluş bayramı için önemli hazırlıklar yapılmaktadır. Çünkü her Kurtuluş Bayramında çalışkan ve fedakâr insan olmanın önemi bir kez daha kavranmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Maraş’ın Kurtuluşu, bayram, tören, gazete.