Özet


II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE BİR KADIN MUHALİF: PRENSES NAZLI
XIX. Yüzyılın dünya ve Türk tarihi açısından en önemli simalarından biri Sultan II. Abdülhamit’tir. II. Abdülhamit’in saltanat dönemi Osmanlı Devleti’nin içeride ve dışarıda birçok baskı ve sorunla karşı karşıya kaldığı bir dönemdir. Kendisine dolayısıyla Osmanlı yönetimine muhalefet eden her türlü yapılanmayı ortadan kaldırarak devleti korumaya çalışan Sultan’ın gayretlerine rağmen muhalefet şiddetini giderek artırmıştır. Bu muhalifler içerisinde siyasetçiler, sanatçılar, yazarlar bulunmaktadır. İçlerinde en renkli ve farklı bir kişilik olarak Mustafa Fazıl Paşa’nın kızı Prenses Nazlı bulunmaktadır. Dönemin aydın kadın tipleri içerisinde de öncü bir kimliği temsil eden Nazlı Hanım’ın Sultan Abdülhamit’le münasebeti, muhalif karakteri, Jön Türklerle ilişkileri belgelere yansımıştır. Bu belgeler döneme başka bir açıdan bakmayı sağlar niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Prenses Nazlı Hanım, II. Abdülhamit, Muhalefet, XIX. Yüzyıl.