Özet


ARAPÇA KAYNAKLARDA TİMUR'UN ÖLÜMÜ VE BIRAKTIĞI İMAJ
Türk büyükleri arasında seçkin bir yere sahip olan Timur; şüphesiz Türk, İslâm ve dünya tarihinde çok derin izler bırakan önemli bir şahsiyettir. Bir cihan devleti imar etme arzusunda olan Timur, Mâverâünnehr’de hâkimiyet tesis ederek bu ülküsünü gerçekleştirme noktasında büyük bir adım atmıştır. Çağatay ulusunun topraklarında muazzam bir devlet kurmasının ardından Timur, arzuladığı cihan devleti ülküsü için Harezm, Horasan, Deşt-i Kıpçak, Hindistan, İran, Irak, Suriye ve Anadolu üzerine büyük seferler tertip etmiştir. Bu bağlamda Timur’un düzenlemiş olduğu bu büyük seferlerden birisi de ömrünün sonunda Çin’e düzenlemiş olduğu seferidir. Bu seferin seyrini değiştiren bazı olaylar meydana gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, seferin tamamlanmasına engel olan Timur’un ölümüdür. Timur, ülküsünü gerçekleştirme uğruna Mâverâünnehr’de başlattığı bu yolculuğuna, Çin seferinde ölümüne kadar devam etmiştir. Timur’un ölümü dolayısıyla sefer yarıda bırakılarak durdurulmuş bu da tarihe Timur’un son seferi olarak kaydolmuştur. Timur gibi çok büyük bir hükümdarın hayatı, yaptıkları ve ölümü gerek çağdaşı kaynaklarda gerekse daha sonraki kaynaklarda sıklıkla zikredilmektedir. Bu kaynaklardan Arapça olarak kaleme alınan eserlerde de Timur hakkında çok çarpıcı malumatlar bulunmaktadır. Bu çalışmamızda Arapça kaynaklarda Timur’un Çin’e düzenlediği son seferi esnasında seferi tamamlayamadan ölümü anlatılacaktır. Ölümüyle ilgili anlatılanlardan, müelliflerin üsluplarından hareketle onun zihinlerde bıraktığı derin izler açığa çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu vesileyle Arapça kaynaklardaki Timur imajı bir nebze de olsa yansıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Timur, Arapça Kaynaklar, Timur’un Çin Seferi, Timur’un Ölümü, Timur İmajı