Özet


EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDA YER ALAN TÜRKÇE SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve yaşamımızda önemli bir yer edinmektedir. Teknolojinin gelişimi ve yaygınlaşmasıyla eğitim – öğretim faaliyetlerinde de birtakım değişiklikler kaçınılmaz olmuştur. Eğitimi önemseyen ve gelecek nesilleri teknolojiyle doğru bir şekilde tanıştırmaya çalışan ülkeler de eğitim etkinliklerini teknolojinin sunduğu imkânlarla geliştirme çabasındadırlar. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitim faaliyetlerinde teknolojiye yer vermek ve modern eğitim standartlarını yakalamak adına kapsamlı bir hareket olan FATİH Projesi çalışmaları başlatılmıştır. FATİH Projesi’ne içerik sağlanması anlamında da kısaca EBA olarak ifade edilen Eğitim Bilişim Ağı internet sitesi oluşturulmuştur. Buradan idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere kısacası tüm eğitim paydaşlarına yönelik materyaller yayımlanmaktadır. Son yıllarda eğitim sistemimizde adından sıkça söz ettiren EBA’yı genel olarak, hem okuldan hem de evden öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenmelerine yardımcı olan, onlara çok sayıda kaynak sunan bir eğitim portalı olarak düşünebiliriz. Türkçe dersi için öğrencilerden beklenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (TDÖP) yer alan amaç ve kazanımlara ulaşabilmeleridir. Hem sınıf içi hem de sınıf dışı faaliyetlerle bu beklenti daha üst düzeylerde gerçekleşebilir. EBA’da Türkçe dersi için yer verilen sorular, testler, uygulamalar gibi eğitim materyalleri TDÖP’teki amaç ve kazanımlara erişilmesini kolaylaştırabilir. Çalışmamızda EBA’da Türkçe dersinde yer alan sorular incelenmiş, bu soruların TDÖP’teki kazanımlarla uygunluğu ele alınmıştır. Böylece EBA’nın mevcut soru içeriği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Bilişim Ağı (EBA), FATİH projesi, Kazanım kavrama testi (KKT), Öğretmen, Öğrenci, Türkçe Dersi Öğretim Programı (TDÖP).