Özet


SULTAN SELÂHADDİN SÂLİH DÖNEMİNDE MEMLÜKLER
Memlük Türk Devleti’nin Melikü’n-nâsır Muhammed’in ölümünden sonraki yirmi yılı, siyasi karışıklıkların sık yaşandığı dönem olarak bilinmektedir. Sultanlar ile emirler arasındaki otorite çekişmesinden kaynaklanan bu karışık dönemde, Melikü’n-nâsır Muhammed’in sekiz oğlu tahta çıkmıştır. Melikü’n-nâsır Muhammed’in saltanat icra eden sekiz oğlundan birisi olan Sâlih, dönemin etkin emirleri tarafından 1351’de kardeşi Hasan yerine tahta çıkarılmıştır. Büyük ölçüde boşalmış bir hazine ile devleti devraldığından hamle şansı zayıf olmuştur. Üç yıllık saltanatı döneminde fiyat artışları başta olmak üzere Bayboğa Arus ve Araplar tarafından çıkarılan isyanlarla uğraşmak zorunda kalan sultan her iki isyanı bastırmayı başarsa da bazı nüfuzlu emirlerin gücünü kırmak istediğinden tahttan indirilmiştir. Makalemizde, Sultan Sâlih dönemi Memlük Türk Devleti’nin siyasi, askeri, idari ve sosyal tarihi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Memlük Türk Devleti, Sultan Sâlih, Enflasyon, Arap İsyanları