Özet


SPOR GAZETELERİNDE DİL KULLANIMI: STAD VE FANATİK’TE KULLANILAN SAVAŞ METAFORLARI
İnsanları birleştiren, kaynaştıran bir unsur olarak kabul edilen spor, toplumsal yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde evrensel bir yapıya bürünen spora, televizyon, radyo, internet, gazete ve dergilerde çok fazla yer verilmektedir. En çok okunan gazetelerin başında spor gazeteleri gelmekte, gazetelerde yer alan spor sayfaları okuyucular tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu noktadan hareketle, temel amacı okuyucularına haber vermek, bilgi sunmak olan gazetelerin, özelde de spor gazetelerinin dili akademik araştırmaların konusu olarak değerlendirilmektedir. Farklı bilim dalları, farklı bakış açıları ve inceleme yöntemleriyle sporla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada Stad (1939-1958) ve Fanatik (1995-devam ediyor) gazetelerinde kullanılan savaş metaforları belirlenerek benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. Geçmişten günümüze sporda kullanılan savaş metaforları saptanmaya çalışılmıştır. Kavramlar arasında farklı yönlerden benzerlik ilişkisi kurularak oluşturulan metaforlar, spor gazetelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Spor haberlerini okuyucularına daha etkili anlatmak ve okuyucuların dikkatini çekmek için spor gazetelerinde savaş metaforlarından sıklıkla yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Spor gazetelerinde dil kullanımı, sporda savaş metaforu, sporda şiddet içeren ifadeler.