Özet


19. YÜZYILDA OSMANLI’DA ZİNA SUÇU: BAZI ZİNA DAVALARI VE TATBİK OLUNAN CEZALARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
Toplum nezdinde meşru görülmeyen cinsel münasebet olarak tanımlanan zina, Osmanlı’da bir suç sayılmış ve cezalandırılmıştır. İslam ceza hukukunda hadd cezaları kapsamında yer alan zina suçuna, recm, sopa ve sürgün cezaları öngörülmüş olmasına karşın Osmanlı, zina suçuna dönemin şartlarına ve hukuk anlayışına uygun olarak farklı cezalar tatbik etmiştir ki bunlardan biri de para cezası olmuştur. 19. Yüzyılda Tanzimat’la birlikte her alanda olduğu gibi yargı alanında da yeni düzenlemeler yapılmış, 1858 tarihli Ceza Kanunname-i Hümayuna daha sonra yapılan birkaç ilaveyle zina suçuna, ilgili madde hükmünce hapis, kürek ve pranga cezaları tatbik edilmiştir. 19. yüzyılda mahkemelere intikal eden bazı zina davalarına tatbik olunan farklı cezalar, Osmanlı’da yargının ve yasanın nasıl işlediği hakkında bize mühim bilgiler sunmasının yanı sıra toplum ahlakı hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Zina Suçu, Ceza, Osmanlı, İslam Hukuku, Dava