Özet


PLINIUS’A GÖRE BITHYNIA BÖLGESİNDE YAŞAMIŞ BİR BALIK TÜRÜNÜN ANALİZİ
Bu çalışmada, antikitenin önemli yazarlarından Plinius’un Naturalis Historia isimli çok ciltli eserinde geçen kayıtlardan hareketle Bithynia bölgesinde yaşamış olan bir balık türünün incelemesi yapılacak, söz konusu balık türü ile ilgili saptamalarda bulunulmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada, antikitenin önemli yazarlarından Plinius’un Naturalis Historia isimli çok ciltli eserinde geçen kayıtlardan hareketle Bithynia bölgesinde yaşamış olan bir balık türünün incelemesi yapılacak, söz konusu balık türü ile ilgili saptamalarda bulunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Plinius, Naturalis Historia, Abiyogenesis, Dipnoi