Özet


TÜRK TARİHYAZIMININ EVRİMİNDE ANNALES KURAMININ YORUMU
20. yüzyılda tarih biliminde çarpıcı olan bir gelişme, ekonomi, toplum, uygarlıklar ana başlıkları altında genel anlamıyla sosyal bilimlerin tarihselleşmesidir. Geçmişle kıyaslandığında bu vakıanın, son yüzyıldaki muhtelif gelişmelerin en önemlisi olduğunu vurgulamalıyız. Tarih biliminin son yüzyılda kaydettiği hızlı gelişmeyi Annales ekolünün tesirleriyle açıklamak bir bakış açısıdır. Bu çalışmada, takibinde bulunduğum konu bakımından kendimi tarih bilimindeki genel gelişmeleri tafsilatıyla açıklamak sorumluluğunda hissetmedim, fakat Türk tarih yazımının evriminde Annales ekolünün yadsınamaz müthiş önemine de nazar-ı dikkat atfetmemek imkansızdır. Bu nedenle Marc Bloch ve Lucien Febvre’nin 1929 yılında Strasbourg Üniversitesi’nde ders verdikleri bir dönemde, iki dünya savaşı arasında kurulan bu ekolün, nasıl bir gelişim süreci geçirdiği ve Fernand Braudel’le birlikte bu gelişim sürecinin Türk tarih yazımına ne şekilde yansıdığı konusu üzerinde genel hatlarıyla durmaya çalıştım.

Anahtar Kelimeler
Annales, Marc Bloch, Fernand Braudel, Fuad Köprülü, Halil İnalcık