Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIMLARINDAKİ EK YANLIŞLARI
Araştırmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 23 yabancı uyruklu öğrencinin Türkçe yazılı anlatım becerileri, ek yanlışlıkları açısından yanlış çözümlemesi yaklaşımına göre değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı, B2 seviyesindeki öğrencilerin yazılı anlatımlarından yola çıkarak, daha çok hangi eklerin yazımında ne tür yanlışlar yaptıklarını belirlemek ve sonuçlardan hareketle önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın verileri, öğrencilere “Dün, bugün ve yarın hakkında neler düşünüyorsunuz?” konulu 250-300 kelimelik birer kompozisyon yazdırılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, yapım ekleri ve çekim ekleri şeklinde iki ana başlık ve bu başlıklara bağlı alt başlıklar hâlinde sınıflandırılmış; ilgili örnekler ise bu başlıklar altında bulgu ve yorumlarda öğrencilerin cümlelerine müdahale edilmeksizin birebir verilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin daha çok hâl, tamlama, kip ve şahıs, fiilimsi, fiil çatısı ve çokluk eklerinde hata yaptıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
ÇOMÜ TÖMER, Yabancı dil olarak Türkçe, Yanlış çözümlemesi, Ek yanlışları, Yazılı anlatım.