Özet


TURKEY’S ROLE IN ROMANIAN’S DIPLOMATIC STRUGGLE
Bu çalışma Romanya’nın Müttefikler ile özellikle Eylül 1943 – Ağustos 1944 tarihleri arasında ateşkes görüşmeleri için geliştirdiği diplomatik faaliyetlere odaklanmıştır. 1943 baharında Türkiye’nin arabuluculuğunda Marşal Antenoscu, Kral ve muhalefet partilerinden oluşan Romanya diplomasisi, uyumlu bir şekilde İngiltere ile barış görüşmeleri gerçekleştirmiştir. Bu makale, Romanya Diplomatik ve Ulusal arşivlerinin yayınlanmamış belgeleri temel alınarak hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye, Romanya, İkinci Dünya Savaşı, Diplomasi.