Özet


PROBLEMS AND PROSPECTS OF TEACHING ‘TWENTIETH CENTURY TURKISH AND WORLD HISTORY’ TO HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY
On yılı aşkın süredir Türkiye’de lise ders müfredatına Yirminci Yüzyıl Tarihi dersinin eklenmesi hususunda devam eden bir tartışma söz konusudur. Aynı zamanda liselerde okutulan ders kitaplarının iyileştirilmesine yönelik tartışmalar da devam etmektedir. Bu tartışmalarda ki asıl mesele metinlerde yer alan önyargıların kaldırılması ve insan hakları konusunda bir farkındalık yaratmakla ilgili idi. Bu çalışmada öncelikli olarak komisyon raporu doğrultusunda hazırlanan dersin, taslak programı ve amaçları incelenecektir. İkinci olarak, günümüzde liselerde okutulan ve bakanlık tarafından onaylanmış olan tek ders kitabının içeriğinin, dersin amaçlarını yerine getirmesi bağlamında ne kadar başarılı olup-olmadığı, kitabın içeriğinin eksileri ve artıları incelenerek aktarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
müfredat,dünya tarihi,ders kitabı