Özet


ORTAÇAĞ AVRUPASI’NDA TARİHYAZIMI ÇERÇEVESİNDE PAUL THE DEACON VE LOMBARDLARIN TARİHİ ADLI ESERİ
Ortaçağ tarih yazımı hem önceki dönemden pek çok şey miras almış hem de kendi içinde yeni tarzlar yaratmıştır. Bunlar arasında yıllıklar, kilise babalarının tarihleri, kronikler ve biyografiler sayılabilir. Ortaçağdaki tarih yazarları kilise ve manastırlarda yaşayan rahiplerdi çünkü genellikle sadece onlar okuma yazma biliyorlardı. Ayrıca böyle bir çalışma için boş vakitleri de vardı. Ulusal tarih yazımı Ortaçağ tarih yazımının başka bir türüdür ve bu türün yazarları arasında en önemlilerinden biri diyakoz Paul`dür. Lombardların Tarihi adlı eseri altı kitaptan oluşmakta ve Lombardlar hakkında önemli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler
Ortaçağ Avrupa'sı, tarih yazımı, Lombardlar